Pečať prosperity 2014

Pečať prosperity za rok 2014Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyvinuli hodnotiaci model zameraný na finančnú stabilitu komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky. Podniky, ktoré v predchádzajúcom období prežili krízové obdobie slovenského hospodárstva a za posledné 3 roky na základe zverejnených výsledkov sa stali finančne stabilnými sú hodnotené pečaťou Prosperity.

Z celkového počtu 682 020 hodnotených subjektov podnikajúcich na území SR vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 1, 98% podnikov.

Pečať Prosperity za rok 2014 získala aj spoločnosť A.S.MOZAIKA INVEST, s.r.o.

protokol_prosperity