Komunikácie a cesty

So svojim strojným, automobilovým vybavením a odborným personálnym obsadením spoločnosť realizuje technicky aj technologicky náročné stavby. Realizujeme dopravné cesty, ktoré sú určené pre motorové vozidlá, nemotorové vozidlá, cyklistov a peších, účelové komunikácie verejné lesné cesty, neverejné komunikácie v uzavretom objekte.